סבב קדטים 2 10/12/18 רעננה

קטגוריות
עודאי חאסכיה, יוניפייט חיפה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
קדטים-60ארז גלפרין00/20 - 1010/2עודאי חאסכיה3:16
קדטים-60יונתן גוטין11/010 - 000/0עודאי חאסכיה0:37