סבב קדטים 2 10/12/18 רעננה

קטגוריות
נרי וויינרוט, עצמה כפר סבא
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
קדטיות-44נרי וויינרוט00/00 - 1011/1נעם בהר2:06
קדטיות-44דריה נודלמן10/010 - 000/0נרי וויינרוט0:32
קדטיות-44נרי וויינרוט10/010 - 000/0פרידה מדלייה0:00
קדטיות-44נגה יהושוע10/010 - 000/1נרי וויינרוט1:23