סבב קדטים 2 10/12/18 רעננה

קטגוריות
שמים חורש, מיטב אשדוד מרכז
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
קדטיות-57שמים חורש00/10 - 1010/0כרם פרימו1:19
קדטיות-57שמים חורש00/00 - 1010/0נעם מלוסיאן0:05