סבב קדטים 2 10/12/18 רעננה

קטגוריות
סמרצנקו ארטיום, יוניפייט חיפה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
קדטים-60שי ויניצקי10/110 - 001/1סמרצנקו ארטיום5:38