סבב קדטים 2 10/12/18 רעננה

קטגוריות

סטטיסטיקה

קטגוריה:סה"כקדטיותקדטים
מתחרים:28856232
קרבות:36678288
Ippon:34174267
Waza-ari:25421
Yuko:000
Shido:000
Golden score:25718
זמן:1:521:431:54