קריטריון קדטים

קטגוריות

דירוגים

קדטיות 48 (11)
קדטיות 52 (0)
קדטיות 57 (14)
קדטיות 63 (8)
קדטיות 70 (6)
קדטיות 70+ (3)
קדטים 43 (11)
קדטים 46 (14)
קדטים 50 (0)
קדטים 55 (55)
קדטים 60 (44)
קדטים 66 (51)
קדטים 73 (33)
קדטים 81 (14)
קדטים 90+ (8)