אליפות ישראל ילדים מחוז 2 04.07.21 רעננה

קטגוריות

דירוגים

MU0960+ (3)
1.ארתור ליטבקאדם בספורט
2.איליה סגלאדם בספורט
MU11-34 (5)
1.סאוסר נפסומיטב תל אביב
2.אלי גולדשמידטעצ. רעננה
3.הלל אוזןה.ל.ה.ב
4.נבו דיאנהעצמה אולימפי
5.דוד פוגונייץעצ. ניפון רעות
MU11-42 (4)
1.איתן דיאצ'נקוה.ל.ה.ב
2.עילי בושוייבעצ. ניפון רעות
3.דוד טיבעצ. ניפון רעות
4.נהוראי אוחיוןגודוגו האקדמיה הראשונה לגודו
MU11-46 (3)
1.דוד נבוטובסקיגודוגו האקדמיה הראשונה לגודו
2.רפאל נודלמןעצ. ניפון רעות
MU10-30 (9)
1.עמית ערגיאדם בספורט
2.דוד ראובןה.ל.ה.ב
3.גל דהןאיזי גודו הרצליה
3.אלישיב יום טובמיטב ירושלים
5.אורי דגןעצ. ניפון רעות
5.יהונתן חן מיטב ירושלים
7.טל עובדאלרן
7.הראל גפןאלרן
MU10-34 (11)
1.ניקולאס ליסיאנסקימיטב תל אביב
2.יאיר שלמייב אדם בספורט
3.שי שלמייבאדם בספורט
3.אלון זליקוביץעצ. ניפון רעות
5.עמית פלדמןמיטב ירושלים
5.יותם גפןאלרן
7.איתן גנוסראלרן
7.נאור לאון גרינברגה.ל.ה.ב
MU10-38 (11)
1.עומר מור-ברקה.ל.ה.ב
2.אלעד צימריןאלרן
3.ניצן גלברדעצ. רעננה
3.דביר שרעביאדם בספורט
5.עמית שומכרעצ. ניפון רעות
5.נועם שוראדם בספורט
7.תומר שמשע.ל.ס גבעתיים
7.אמיר שטאוברע.ל.ס גבעתיים
MU10-42 (3)
1.טל לבינשטייןה.ל.ה.ב
2.רוברט גגולשויליאדם בספורט
MU10-60 (3)
1.דניאל לבייבאדם בספורט
2.דאן איקמןעצ. רעננה
MU09-30 (6)
1.עידו סכולאיזי גודו הרצליה
2.אור שגבמיטב ירושלים
3.יאיר אבידןמיטב ירושלים
3.יאיר לביאאלרן
5.יוגב לויןאדם בספורט
5.אליה ברוךאדם בספורט
MU09-34 (11)
1.איליי עינבמיטב ירושלים
2.עומר גרינברגמיטב ירושלים
3.אורי וסרמןאדם בספורט
3.מקסים רדצקיאדם בספורט
5.אריאל קנצלראדם בספורט
5.מייק פלדמןעצ. ניפון רעות
7.נועם קסיסעצ. ניפון רעות
7.יאיר מלכהה.ל.ה.ב
MU09-38 (4)
1.אדם בינשטוקע.ל.ס גבעתיים
2.טל נוסןאדם בספורט
3.איתי גאויה.ל.ה.ב
MU09-42 (10)
1.אייל מרציאנומיטב ירושלים
2.איתי לירן אדם בספורט
3.איתן גימוןאדם בספורט
3.רותם סטאלאלרן
5.תמיר צרפתיעצ. רעננה
5.יונתן בקייבאלרן
7.עידו וינטהעצ. רעננה
7.נבו קולאדם בספורט
MU09-46 (6)
1.איתי גלעדמיטב ירושלים
2.רון אדמוניעצ. ניפון רעות
3.אהוד בן שטריתעצ. רעננה
3.דרור קניגה.ל.ה.ב
5.יונתן כהןאלרן
5.יואב סולומון ע.ל.ס גבעתיים
MU09-50 (5)
1.מורן רייספלדאלרן
2.אדם שניידרמיטב תל אביב
3.ארן רטנראיזי גודו הרצליה
4.הראל בלקרגודוגו האקדמיה הראשונה לגודו
MU09-55 (6)
1.איתי וימרע.ל.ס גבעתיים
2.בנימין סלאוזברגאדם בספורט
3.שיר סגלמיטב תל אביב
3.אייל מילעצ. רעננה
5.וארד עסבהאדם בספורט
5.גיא קרימברגאלרן
MU09-60 (3)
1.אלון גליקמןאלרן
2.שיר סגלמיטב תל אביב
MU08-34 (3)
1.גיא נמשיץמיטב ירושלים
2.גלי רולניקמיטב ירושלים
MU08-46 (5)
1.מאור פרידמןמיטב ירושלים
2.עמית אלמדומיטב נתניה
3.עומרי רפאלעצ. רעננה
4.ניב זעיראעצ. ניפון רעות
MU08-50 (5)
1.עידו זויליגודוגו האקדמיה הראשונה לגודו
2.יואב פארמיטב ירושלים
3.יפתח דגןה.ל.ה.ב
4.אבישי עוזאניגודוגו האקדמיה הראשונה לגודו
MU08-55 (9)
1.לירוי שניידרמןמיטב ירושלים
2.יחיאל חגגגודוגו האקדמיה הראשונה לגודו
3.עמית קרופקיןאלרן
3.עדן שורה.ל.ה.ב
5.אסלאן נפסומיטב תל אביב
5.מקסים פרוניציבאדם בספורט
7.אורן צביה אלרן
7.נתן נבוטובסקיגודוגו האקדמיה הראשונה לגודו
MU07-38 (7)
1.יהונתן אורנשטייןמיטב ירושלים
2.בן סוקולובסקימיטב ירושלים
3.אהוד גולדשטייןעצמה אולימפי
3.אלון קניגאיזי גודו הרצליה
5.דוד פרטושעצמה אולימפי
5.אריאל אוליאניצקימיטב נתניה
7.גילעד גולדמןמיטב ירושלים
MU07-42 (7)
1.עידן צורעצ. ניפון רעות
2.יונתן דיאנהעצמה אולימפי
3.רון מאורמיטב ירושלים
3.עומר אופירע.ל.ס גבעתיים
5.עידו דוריה.ל.ה.ב
5.עידו יפרחמיטב ירושלים
7.ניצן בר השרוניה.ל.ה.ב
MU07-50 (3)
1.יהלי צמחאלרן
2.יוסף כחלוןגודוגו האקדמיה הראשונה לגודו
MU07-55 (7)
1.יונתן ליבנובעצ. ניפון רעות
2.אוהד גלזרע.ל.ס גבעתיים
3.אריאל יהודקיןאלרן
3.דביר רזניקעצ. ניפון רעות
5.תומר כהןעצ. ניפון רעות
5.רון אלוניעצ. ניפון רעות
7.יהב חנןאלרן
MU07-60 (6)
1.אלדר סרגייבגודוגו האקדמיה הראשונה לגודו
2.גלעד מאירמיטב ירושלים
3.רפאל לויןעצ. ניפון רעות
3.הראל יהונתןאיזי גודו הרצליה
5.יעקב חג'ג'גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו
5.אריאל מאיראדם בספורט
MU07-66 (4)
1.דניאל רומנובה.ל.ה.ב
2.דן פרצקיע.ל.ס גבעתיים
3.אורי כהןעצ. ניפון רעות
MU07-81 (2)
1.לוטם קגןה.ל.ה.ב
MU09-41,5 (3)
1.טל לבינשטייןה.ל.ה.ב
2.רוברט גגולשויליאדם בספורט