אליפות ישראל עד גיל 23 11.11.22

קטגוריות
ינאי נעים, מיטב מודיעין
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-81ינאי נעים00/00 - 1010/0אור ארגוב1:18
M-81ינאי נעים01/00 - 1010/0עודאי חאסכיה1:49