אליפות ישראל עד גיל 23 11.11.22

קטגוריות
יאיר גולדמן, מיטב ירושלים
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-66נבו שיינר דנדקר00/00 - 1010/0יאיר גולדמן1:29
M-66גיא גוטמן10/010 - 000/0יאיר גולדמן1:04
M-66דניאל גובר01/01 - 000/2יאיר גולדמן4:00