אליפות ישראל עד גיל 23 11.11.22

קטגוריות
אמיר תלם, עצמה מרכז פתח תקווה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-73איתן בושרי00/00 - 1010/0אמיר תלם1:27
M-73עידן לילו01/00 - 1010/0אמיר תלם0:54
M-73אמיר תלם10/010 - 001/0דוד גולד1:09
M-73נתנאל זורובל10/010 - 001/0אמיר תלם1:05
M-73דוד דישל10/010 - 000/1אמיר תלם0:50