גביע האיגוד בוקר 18.03.2022 ירושלים

קטגוריות

דירוגים

MU12-27 (6)
1.נצר כהןמיטב ירושלים
2.אלעד דןמיטב ירושלים
3.יאיר פוררמיטב ירושלים
3.גיא רובינשטייןאלוף הגודו בבאר שבע
5.נווה דרדיגרהפועל בני ברק
5.אברהם בן דודמיטב ירושלים
MU12-30 (6)
1.יונתן בקמןאלוף הגודו בבאר שבע
2.רון קרצנקוב מכבי מעלה אדומים
3.זיו משה איזקהפועל בני ברק
3.ניר חנאלמיטב ירושלים
5.עופר פסטרנקמיטב ירושלים
5.גיא סקורובוגטיקמיטב ירושלים
MU12-34 (7)
1.איתן בדיחימיטב ירושלים
2.אייל ברוכימיטב ירושלים
3.רועי פוגל - גדי בן לולומכבי מעלה אדומים
3.רותם סימוןמיטב ירושלים
5.גיא כהןמיטב נתניה
5.יואב יעקובסוןמיטב ירושלים
7.מיכאל מיקולנקואלוף הגודו בבאר שבע
MU12-38 (6)
1.לביא זבבוריןאלוף הגודו בבאר שבע
2.אלי בויצוקאלוף הגודו בבאר שבע
3.מעין פישרמיטב ירושלים
3.דניאל לזבניקאלוף הגודו בבאר שבע
5.יהב גלילי זאבימיטב ירושלים
5.עילאי ספקטוראלוף הגודו באר שבע
MU12-42 (3)
1.אלון רםאלוף הגודו בבאר שבע
2.יהונתן ברייטרמיטב ירושלים
MU11-27 (4)
1.עדו פסטרנקמיטב ירושלים
2.אילן אברמסוןמיטב ירושלים
3.עודד מנדלוביץ מיטב ירושלים
4.עילאי פרנקלמכבי מעלה אדומים
MU11-30 (5)
1.אוריה מלכיאורמיטב ירושלים
2.ליאור צורימיטב ירושלים
3.יאיר דדוןמיטב מודיעין
4.אורי מקייטוןמכבי מעלה אדומים
5.נתנאל ברסטצקימיטב ירושלים
MU11-34 (7)
1.יואב שביטאתגר בנגב
2.יותם קולקרמיטב ירושלים
3.אלכסנדר טרסובאלוף הגודו בבאר שבע
3.מישל קופמיטב ירושלים
5.גריגורי שוורץאלוף הגודו בבאר שבע
5.יונתן כהןמיטב ירושלים
7.מעיין גיליסמיטב ירושלים
MU11-38 (6)
1.שחר מעין שירמיטב ירושלים
2.בועז קוטנרמיטב ירושלים
3.עמנואל מנקיראלוף הגודו בבאר שבע
3.יואב שפיגלרמיטב ירושלים
5.עידן וילנסקי מכבי מעלה אדומים
5.נועם שרייפלאתגר בנגב
MU11-42 (3)
1.אריאל אייזןמיטב ירושלים
2.צור אלוןמיטב ירושלים
MU11-46 (3)
1.נעם פיטלזוןאתגר בנגב
2.אלמוג דורוןמיטב ירושלים
MU11-50 (3)
1.עמית קרמיזימיטב ירושלים
2.אליהו טננברגמיטב נתניה
MU10-30 (4)
1.יהל פוקסמןמיטב ירושלים
2.אמיתי ליבנהמיטב ירושלים
3.אילעי מרגאימיטב ירושלים
4.עומר סרימיטב ירושלים
MU10-34 (5)
1.אלישע הראלמיטב ירושלים
2.יונתן חן מיטב ירושלים
3.ארבל ג'רסי ונדרמיטב מודיעין
4.הלל מלכהמיטב ירושלים
5.איתי קומפורטימיטב מודיעין
MU10-38 (6)
1.אריה ביגלמיטב ירושלים
2.לביא קוגןמיטב מודיעין
3.לידור סטלמןמכבי מעלה אדומים
3.גד חןמיטב ירושלים
5.אורי הורביץמיטב מודיעין
5.ירדן דוד כרמלמיטב נתניה
MU10-42 (6)
1.אילן אילדטובאלוף הגודו בבאר שבע
2.גלעד נורדמןמיטב ירושלים
3.כרמל קליףמיטב ירושלים
3.איתי קיזנרמיטב נתניה
5.יאיר אויסלנדראלוף הגודו בבאר שבע
5.אלון שילומיטב מודיעין
MU10-46 (3)
1.יהונתן אלאלשווילימיטב מודיעין
2.אלכסנדר רפיןמיטב ירושלים
3.מתן עטסמיטב ירושלים
MU10-50 (4)
1.תמיר גורביץאלוף הגודו בבאר שבע
2.איתי לשםמיטב ירושלים
3.יונתן אלטלףמיטב נתניה
4.שגיב גבאיאתגר בנגב
MU10-55 (3)
1.איתי כהןמיטב נתניה
2.לוקאז בחטדזהמיטב ירושלים
MU10-66 (3)
1.שקד וסרברוט מיטב נתניה
2.שון קומרובאלוף הגודו בבאר שבע
MU12-30,0 (5)
1.תומר קרביצקיאלוף הגודו בבאר שבע
2.גלעד אסוליןמיטב ירושלים
3.איתמר אשורמיטב ירושלים
4.רן גרנימיטב ירושלים
5.ינון קסההפועל בני ברק
MU12-32,9 (6)
1.ארד נמשיץמיטב ירושלים
2.נועם שושני - גדי בן לולומכבי מעלה אדומים
3.אלון כהןמיטב ירושלים
3.נבו סטולרומיטב ירושלים
5.אייל חן אליהומיטב נתניה
5.רועי יפרח - עידו אלקייםמיטב ירושלים
MU11-34,0 (6)
1.מלאכי לוימיטב ירושלים
2.דניאל גומוןמיטב מודיעין
3.נעם הרוניאןמיטב ירושלים
3.יהונתן אבומיטב ירושלים
5.דויד נפתלימיטב ירושלים
5.איתי אילןמיטב ירושלים
MU11-37,4 (5)
1.מתן אפללומיטב ירושלים
2.דוד יעקב ברוכימיטב ירושלים
3.לרון הראלמיטב מודיעין
4.ירדן לנג מיטב ירושלים
5.בארי כהן-יוסימיטב ירושלים
MU10-33,5 (5)
1.איתן כהן-דן פיטוסימיטב ירושלים
2.אלישיב יום טובמיטב ירושלים
3.עדו שמשמיטב ירושלים
4.מיכאל בן זאבמיטב מודיעין
5.נבו ציוןמיטב מודיעין
MU10-37,5 (6)
1.עמית פלדמןמיטב ירושלים
2.קורן תירושמיטב ירושלים
3.דניאל אלפנדרימיטב ירושלים
3.ירדן שכטרמיטב ירושלים
5.אור רוזליסמיטב ירושלים
5.קינן זליגרמיטב ירושלים
MU10-41,4 (5)
1.בניה קופרמןמיטב ירושלים
2.נועם אברהםמכבי מעלה אדומים
3.איתמר גרניקמיטב מודיעין
4.הלל דרטלרמיטב ירושלים
5.גיא שלםמיטב ירושלים
MU11-30,0 (5)
1.סמואל ברסטצקימיטב ירושלים
2.לוקאס גאנזזיאןמיטב ירושלים
3.טל לומסמיטב ירושלים
4.איתי דדוןאלוף הגודו בבאר שבע
5.אופיר ברימטמיטב ירושלים