אליפות ישראל מחוז 7 05.07.23

קטגוריות

דירוגים

M0981+ (4)
1.נועם שטיינרהפועל אקיגיצו
2.ארתור ליטבקאריה לבן קרית ביאליק
3.יואב רוזנברגהפועל אקיגיצו
M1160+ (3)
1.טוהר שפירמיטב ירושלים
2.עומר גרינברגאיפון לקידום הגודו בשרון
M13-26,8 (4)
1.מייק יענקובסקי אריה לבן קרית ביאליק
2.גיא רינגלמיטב תל אביב
3.יאיר וויינגלסמיטב ירושלים
4.עילאי ראובן כפיראיפון לקידום הגודו בשרון
M13-29,6 (4)
1.ייגור קולומייצבסיכוי לצעירים חיפה
2.נועם ברמיטב תל אביב
3.נעם זלינגרמיטב ירושלים
4.אבינועם רייטראיפון לקידום הגודו בשרון
M13-31,6 (4)
1.ניב שטייןאיפון לקידום הגודו בשרון
2.כפיר רואשמיטב ירושלים
3.סמיון גרוזובסקימכבי אולימפ רחובות
4.אלון מאלצבאריה לבן קרית ביאליק
M13-33,6 (4)
1.דניאל מזוראריה לבן קרית ביאליק
2.איוון נזנייקוה.ל.ה.ב
3.יוסף טראלמיטב ירושלים
4.נבו אלכסנדראיפון לקידום הגודו בשרון
M13-27 (3)
1.יהונתן רוכמןעצמה תל אביב
2.בן טקצ'מןהפועל אקיגיצו
M13-27,0 (4)
1.ירין אלפסיה.ל.ה.ב
2.עווד אלדעאדלהאיפון לקידום הגודו בשרון
3.אריאל טחוברמיטב ירושלים
4.יובל פלגמיטב תל אביב
M13-30 (3)
1.אליה אדרימיטב ירושלים
2.איתן גולדנשטיין ה.ל.ה.ב
3.שחר רוטמןאיפון לקידום הגודו בשרון
M13-30,0 (4)
1.יואב גולדפינגרמיטב ירושלים
2.איתמר רוחםאיפון לקידום הגודו בשרון
3.גלב צ'רפנובמכבי אולימפ רחובות
4.דוד סנפיטריוניפייט חיפה
M13-30,1 (4)
1.דניאל סקודיאקוב אריה לבן קרית ביאליק
2.אלון קציראיפון לקידום הגודו בשרון
3.לב אינדרופסקייוניפייט חיפה
4.ירדן קרןמיטב תל אביב
M13-34 (4)
1.דוד טוצילובסקיה.ל.ה.ב
2.רועי עמיאלמיטב ירושלים
3.אריאל לזריאןאיפון לקידום הגודו בשרון
4.תמיר כהןאיפון לקידום הגודו בשרון
M13-34,0 (4)
1.דניאל בייץאריה לבן קרית ביאליק
2.יהב לוימיטב תל אביב
3.עומרי כהןהפועל אקיגיצו
4.שקד אברהם חןאיפון לקידום הגודו בשרון
M13-38 (4)
1.איתי בייליןה.ל.ה.ב
2.יונתן אסוליןמיטב ירושלים
3.אלון בנדסמיטב תל אביב
4.אייל המאירמיטב תל אביב
M13-38,0 (4)
1.יהב ביסמוטמיטב תל אביב
2.איתי רגבמיטב תל אביב
3.אדם מור קרסקסהאגודה לגודו ים
4.עמית גנדלבאריה לבן קרית ביאליק
M13-42 (4)
1.איליי אחיטובמיטב ירושלים
2.יאיר מקרנקו אריה לבן קרית ביאליק
3.איתן גליליאיפון לקידום הגודו בשרון
4.נדב אינגברמיטב ירושלים
M13-42,1 (5)
1.כפיר קובריןהפועל אקיגיצו
2.טימופיי בלבורדיןסיכוי לצעירים חיפה
3.ג'ונאס ביסמונטמיטב ירושלים
4.מתניה לויאיפון לקידום הגודו בשרון
5.אורי משולםהאגודה לגודו ים
M12-27 (4)
1.שלף לזראיפון לקידום הגודו בשרון
2.משה אייזנברגמיטב ירושלים
3.איתמר כהןאיפון לקידום הגודו בשרון
M12-30 (7)
1.קיריל פחרביוניפייט חיפה
2.ארנסט אובנסיאןיוניפייט חיפה
3.אריאל בצ'אקסיכוי לצעירים חיפה
3.נצר כהןמיטב ירושלים
5.לני ריסקין אריה לבן קרית ביאליק
5.מורן ורדיאיפון לקידום הגודו בשרון
7.גל יצחקאיפון לקידום הגודו בשרון
M12-34 (7)
1.עמיחי ראשמיטב ירושלים
2.איתן בדיחימיטב ירושלים
3.נבו סטולרומיטב ירושלים
3.דניאל דביהאגודה לגודו ים
5.אברהם אוקוןמיטב ירושלים
5.אברהם בן דודמיטב ירושלים
7.עידן שנירהפועל אקיגיצו
M12-34,0 (8)
1.איתן סימוןהפועל אקיגיצו
2.יואב קירמאירהאגודה לגודו ים
3.עדין מאלןמיטב ירושלים
3.עמיחי תבורמיטב ירושלים
5.עומר קדםמיטב ירושלים
5.זוהר גינתיהאגודה לגודו ים
7.יוסף אורי עבדהמיטב ירושלים
7.אליה בן לולומיטב תל אביב
M12-38 (11)
1.סתו פיקובסקיסיכוי לצעירים חיפה
2.יונתן ברוקסהאגודה לגודו ים
3.רדמיר קוייביוניפייט חיפה
3.ולדימיר סטרלץה.ל.ה.ב
5.סמיון סביאטלובסקייוניפייט חיפה
5.הראל תמםה.ל.ה.ב
7.עמרי דביראיפון לקידום הגודו בשרון
7.אוון לייבוביץאיפון לקידום הגודו בשרון
M12-42 (8)
1.עמית יוסיםאריה לבן קרית ביאליק
2.דמיטרי גרישיןה.ל.ה.ב
3.לוי ברביה.ל.ה.ב
3.טמיר פרץמיטב תל אביב
5.רפאל קריץאיפון לקידום הגודו בשרון
5.כרמי הראלהאגודה לגודו ים
7.קונסטנטין טרישקיןסיכוי לצעירים חיפה
7.יואב מורנלאיפון לקידום הגודו בשרון
M12-46 (6)
1.ינאי בן דבמיטב ירושלים
2.אוהד אושריהאגודה לגודו ים
3.נועם לזמיהאגודה לגודו ים
3.נווה פורטמיטב ירושלים
5.ניר בן הרושאיפון לקידום הגודו בשרון
5.רונאל אגאיבאריה לבן קרית ביאליק
M12-50 (6)
1.גבריאל חנוכייבאריה לבן קרית ביאליק
2.ניתאיי לוימיטב ירושלים
3.איליה דוידנקוסיכוי לצעירים חיפה
3.מקסים סמויילוביוניפייט חיפה
5.אוריאל מזרחיהאגודה לגודו ים
5.רועי אמדוהפועל אקיגיצו
M11-37,7 (7)
1.יונתן בלוםמיטב תל אביב
2.נעם בקוןמיטב ירושלים
3.מישל קופמיטב ירושלים
3.אדר גילהפועל אקיגיצו
5.עילי מזראימיטב תל אביב
5.אופיר ברימטמיטב ירושלים
7.ירדן שיוביץאיפון לקידום הגודו בשרון
M11-30 (3)
1.עדו פסטרנקמיטב ירושלים
2.עמית פרימורמיטב תל אביב
M11-34 (11)
1.מיכאל בונדרצוקיוניפייט חיפה
2.עודד מנדלוביץ מיטב ירושלים
3.יותם קשתאיפון לקידום הגודו בשרון
3.נעם הרוניאןמיטב ירושלים
5.גבע ראובניאיפון לקידום הגודו בשרון
5.אוריאל כרמוןהאגודה לגודו ים
7.סמואל ברסטצקימיטב ירושלים
7.עמיחי זקןמיטב ירושלים
M11-38 (8)
1.מלאכי לוימיטב ירושלים
2.בארי כהןמיטב ירושלים
3.עידו בלוםמיטב תל אביב
3.דוד בורדמןהפועל אקיגיצו
5.עמית קמחיאיפון לקידום הגודו בשרון
5.יהונתן גבעתיאיפון לקידום הגודו בשרון
7.מקס זדננקוה.ל.ה.ב
7.עתי מאיקוןאריה לבן קרית ביאליק
M11-42 (8)
1.נדב נוימןהאגודה לגודו ים
2.דוד יעקב ברוכימיטב ירושלים
3.עמית בוארוןה.ל.ה.ב
3.אלעד וילנץ מידןעמותת פיסגה
5.גוני ישראליהאגודה לגודו ים
5.נתנאל שניידרהפועל אקיגיצו
7.מארק מריןיוניפייט חיפה
7.דניאל ברגרהאגודה לגודו ים
M11-46 (7)
1.איתי יסעורמיטב תל אביב
2.בועז קוטנרמיטב ירושלים
3.צור אלוןמיטב ירושלים
3.נטע פרוימוביץמיטב ירושלים
5.אורי מלצרעמותת פיסגה
5.אריאל טירושיןיוניפייט חיפה
7.טום דצקובסקיאריה לבן קרית ביאליק
M11-50 (7)
1.אריאל הוניגמיטב תל אביב
2.צור כהןה.ל.ה.ב
3.נועם מרטיניוקמיטב ירושלים
3.אייל אליזאדהאריה לבן קרית ביאליק
5.וסבולוד פרודןיוניפייט חיפה
5.ידידיה שיפרסמיטב ירושלים
7.נוי ביזיניאןסיכוי לצעירים חיפה
M11-55 (7)
1.אורי לויאהסיכוי לצעירים חיפה
2.אלון סימהיוניפייט חיפה
3.סבליי נגינסקיסיכוי לצעירים חיפה
3.ינון אפרימובסיכוי לצעירים חיפה
5.בנימין הגרהאגודה לגודו ים
5.יואב זלמנובמיטב ירושלים
7.יונתן קוניגיוניפייט חיפה
M11-60 (3)
1.ליאל סגליוניפייט חיפה
2.בארי גורדוןמיטב ירושלים
M10-34 (6)
1.אלקנה הרנוימיטב ירושלים
2.אילעי מרגאימיטב ירושלים
3.אביתר ביטוןהאגודה לגודו ים
3.עומר סרימיטב ירושלים
5.יהל פוקסמןמיטב ירושלים
5.גידי נאורמיטב ירושלים
M10-38 (10)
1.איתן כהןמיטב ירושלים
2.ליאם טבצניקאריה לבן קרית ביאליק
3.הלל ברשאיפון לקידום הגודו בשרון
3.אור שגבמיטב ירושלים
5.טרון אסליקיאןהפועל אקיגיצו
5.נעם אייזנברגמיטב ירושלים
7.עדו שמשמיטב ירושלים
7.דניאל אלפנדרימיטב ירושלים
M10-42 (9)
1.נתנאל וינטראריה לבן קרית ביאליק
2.אריה ביגלמיטב ירושלים
3.עידו רובינשטייןאיפון לקידום הגודו בשרון
3.אריאל ליבסטרמיטב ירושלים
5.קינן זליגרמיטב ירושלים
5.זיו שייךאיפון לקידום הגודו בשרון
7.ליאור בנדליןמיטב ירושלים
7.דוד גוז'היוניפייט חיפה
M10-46 (9)
1.בניה קופרמןמיטב ירושלים
2.עברי נבואיפון לקידום הגודו בשרון
3.ארטיום פיקובסקייוניפייט חיפה
3.רז קלודהיוניפייט חיפה
5.בארי מנדלוביץמיטב ירושלים
5.ירדן שכטרמיטב ירושלים
7.גד חןמיטב ירושלים
7.דגן גנאוראיפון לקידום הגודו בשרון
M10-50 (9)
1.עידן אגרונובאריה לבן קרית ביאליק
2.אלכסנדר רפיןמיטב ירושלים
3.ליאור בן שטחאיפון לקידום הגודו בשרון
3.מקסים שלומוביוניפייט חיפה
5.קיריל קרמןיוניפייט חיפה
5.איליה בלבורדיןיוניפייט חיפה
7.אלון טרייסמןאריה לבן קרית ביאליק
7.עדי סגיאןהאגודה לגודו ים
M10-55 (5)
1.עילאי יעקב שילהמיטב ירושלים
2.אמיר דהןאיפון לקידום הגודו בשרון
3.אלון נשרמיטב ירושלים
4.איתי לשםמיטב ירושלים
M09-42 (5)
1.יונתן סימוןהפועל אקיגיצו
2.איליי עינבמיטב ירושלים
3.אדם טקצ'מןהפועל אקיגיצו
4.יואב אקסל מיטב ירושלים
M09-50 (6)
1.עומר גרינברגמיטב ירושלים
2.יאיר היימןמיטב ירושלים
3.יובל פוקסהפועל אקיגיצו
3.מקס פטריושנצ'קומיטב ירושלים
5.תומר גרינמןהאגודה לגודו ים
5.מלאכי קובלסקימיטב ירושלים
M09-55 (10)
1.יואב עמיחימיטב ירושלים
2.אדר עמלהפועל אקיגיצו
3.אריאל פקראריה לבן קרית ביאליק
3.אסף מורמיטב ירושלים
5.איתן בטקריוניפייט חיפה
5.יואב אטלימיטב ירושלים
7.רומן פוקליוקיוניפייט חיפה
7.משה פינחסובה.ל.ה.ב
M09-60 (4)
1.מקסים צ'רטקוביוניפייט חיפה
2.שי גרובמןיוניפייט חיפה
3.אדם פניגאיפון לקידום הגודו בשרון
M09-66 (4)
1.ארתור גולבןיוניפייט חיפה
2.מתן זמנסקייוניפייט חיפה
3.מיכאל לויןאריה לבן קרית ביאליק
M09-73 (4)
1.נועם שטיינרהפועל אקיגיצו
2.יואב רוזנברגהפועל אקיגיצו
3.מארק בומבליסעצמה תל אביב