קריטריון קדטים ראשון 28.10.22 רעננה

קטגוריות
W-52
#שםIW/SניקודIW/Sשםזמן
2אליס מיכלין00/00 - 1011/0אביטל צימרין0:57
3אופיר מונסונגו10/010 - 000/1טליה הרני1:38
5יהלי דוד10/010 - 000/0ארבל דויטש0:44
7ליזה גינזבורג10/010 - 000/0שיר הרשקוביץ 0:21
12מעיין קליגר00/10 - 1010/0גל שיינר2:35
14נעמה בדש10/010 - 000/0הגר באר0:21
15אביגיל פרידמן10/010 - 000/0עופרי אדרי0:12
17גיל פרי10/010 - 000/0אביטל צימרין3:35
18אופיר מונסונגו10/010 - 000/0מיה דיבון1:12
19יהלי דוד00/00 - 1010/1דנה איילון2:47
20ליזה גינזבורג11/010 - 000/0נעמי ברטשפיז0:45
21מאיה קושניצקי10/010 - 000/0ליאורה קוטובסקי0:16
22דר ויכרט10/110 - 000/1גל שיינר3:42
23טליה קסירר00/00 - 1010/0נעמה בדש0:11
24אביגיל פרידמן10/010 - 000/0נויה ברק1:02
25גיל פרי00/00 - 1010/0אופיר מונסונגו0:59
26דנה איילון10/010 - 000/0ליזה גינזבורג0:43
27מאיה קושניצקי00/00 - 1010/0דר ויכרט1:15
28נעמה בדש10/010 - 000/0אביגיל פרידמן2:06
29טליה הרני10/010 - 000/0מיה דיבון0:59
32הגר באר10/010 - 000/1טליה קסירר1:06
33טליה הרני00/00 - 1010/0גיל פרי3:48
34יהלי דוד10/010 - 000/0ליזה גינזבורג0:27
35גל שיינר10/210 - 000/1מאיה קושניצקי3:51
36הגר באר00/00 - 1010/0אביגיל פרידמן0:07
37גיל פרי00/10 - 1010/0יהלי דוד1:44
38גל שיינר10/010 - 000/0אביגיל פרידמן1:20
39אופיר מונסונגו01/01 - 000/2דנה איילון4:00
40דר ויכרט00/20 - 101/1נעמה בדש4:00
41יהלי דוד10/010 - 000/0דר ויכרט1:18
42גל שיינר10/110 - 000/1דנה איילון2:23
43אופיר מונסונגו00/00 - 1011/0נעמה בדש1:18