קריטריון קדטים ראשון 28.10.22 רעננה

קטגוריות
רון נגבין, עצמה מרכז פתח תקווה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-81רון נגבין00/00 - 1010/0גלעד שיאון2:27
M-81רון נגבין10/010 - 000/1נדב שטינפלד1:10
M-81רון נגבין10/010 - 000/0טל דדוש0:37
M-81רון נגבין00/00 - 1010/1זהר בן שמואל1:15