קריטריון קדטים ראשון 28.10.22 רעננה

קטגוריות
אילן טוויטו, מיטב נתניה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-90אילן טוויטו00/00 - 1010/0ישי עמיחי0:11
M-90אילן טוויטו10/110 - 000/2אוריאל אלטיט3:52