אליפות ישראל לקבוצות 2023 19.01.2023 אילת

קטגוריות

דירוגים

ה.ל.ה.ב (5)
ה.ל.ה.ב (7)
מיטב אילת (5)
פייטניג ספיריט (5)
פייטניג ספיריט1 (5)
אדם בספורט (5)
אדם בספורט 1 (7)
אדם בספורט 2 (7)
אריה לבן (6)
אריה לבן (7)
ג'ודוקאן כפר סבא (7)
ג'ודוקאן כפר סבא 1 (7)
ג'ודוקאן כפר סבא 2 (7)
ה.ל.ה.ב (7)
מיטב ירושלים 1 (5)
מיטב ירושלים 2 (5)
מיטב ירושלים 1 (5)
מיטב ירושלים 2 (5)
מיטב מודיעין (5)
מיטב בת ים (6)
מיטב ירושלים (6)
מיטב ירושלים 1 (7)
מיטב ירושלים 2 (7)
מיטב ירושלים 1 (7)
מיטב ירושלים 2 (7)
מיטב מודיעין (7)
מיטב נתניה (5)
מיטב נתניה 1 (7)
מיטב נתניה 2 (7)
מיטב תל אביב (7)
מכבי רפאל (7)
מכבי רפאל תל אביב (5)
עוצמה מרכז פ"ת 1 (0)
עוצמה מרכז פ"ת 2 (0)
פייטינג ספיריט 1 (7)
פייטינג ספיריט 2 (7)
אדם בספורט 1 (7)
אדם בספורט 2 (7)
אדם בספורט (7)
אדם בספורט 1 (7)
אדם בספורט 1 (7)
אדם בספורט 2 (7)
אדם בספורט 3 (7)
אריה לבן (7)
ג'ודוקאן כפר סבא (7)
ג'ודוקאן כפר סבא (6)
ג'ודוקאן כפר סבא (7)
ג'ודוקאן רעננה (7)
ה.ל.ה.ב (7)
ה.ל.ה.ב 1 (6)
ה.ל.ה.ב 2 (6)
האגודה לג'ודו ים (7)
הפועל בני ברק (6)
מיטב ירושלים 1 (7)
מיטב ירושלים 2 (7)
מיטב מודיעין (7)
מיטב נתניה 1 (7)
מיטב נתניה 2 (7)
מיטב תל אביב (7)
מיטב אילת (7)
מיטב ירושלים 1 (7)
מיטב ירושלים 2 (7)
מיטב ירושלים 1 (7)
מיטב ירושלים 2 (7)
מיטב ירושלים 3 (7)
מיטב מודיעין (7)
מיטב מודיעין 1 (7)
מיטב נתניה 1 (7)
מיטב נתניה 2 (7)
מיטב נתניה 3 (7)
מיטב רחובות (6)
מיטב תל אביב (7)
מיטב תל אביב 1 (7)
מכבי רפאל 1 (7)
מכבי רפאל 2 (7)
מכבי רפאל תל אביב (7)
עוצמה מרכז פ"ת (0)
עמותת פסגה (7)
עמותת פסגה (7)
עצמה האתלט ראשל"צ 1 (0)
עצמה האתלט ראשל"צ 2 (0)
פייטינג ספיריט (7)
פייטינג ספיריט 1 (7)
פייטינג ספיריט 2 (7)
בוגרות (4)
1. מיטב נתניהמיטב נתניה
2. מיטב ירושלים 1מיטב ירושלים
3. מיטב ירושלים 2מיטב ירושלים
בוגרים (8)
1. ה.ל.ה.ב 1ה.ל.ה.ב
2. מיטב בת יםמיטב בת ים
3. עצמה האתלט ראשל"צ 1 עצמה האתלט ראשלצ
3. ה.ל.ה.ב 2ה.ל.ה.ב
5. עצמה האתלט ראשל"צ 2 עצמה האתלט ראשלצ
5. הפועל בני ברקהפועל בני ברק
7. מיטב רחובותמיטב רחובות
7. מיטב ירושליםמיטב ירושלים
ילדות א + ב (8)
1. מיטב נתניה 1מיטב נתניה
2. מיטב מודיעין 1מיטב מודיעין
3. מכבי רפאל מכבי רפאל תל אביב
3. אדם בספורט 1אדם בספורט
5. מיטב ירושלים 1מיטב ירושלים
5. ג'ודוקאן כפר סבאג'ודוקאן כפר סבא
7. אדם בספורט 2אדם בספורט
7. מיטב ירושלים 2מיטב ירושלים
ילדים א (22)
1. אדם בספורט 1אדם בספורט
2. עוצמה מרכז פ"תעצמה מרכז פתח תקווה
3. מיטב ירושלים 1מיטב ירושלים
3. עמותת פסגה עמותת פיסגה
5. מכבי רפאל 1מכבי רפאל תל אביב
5. ה.ל.ה.בה.ל.ה.ב
7. מיטב מודיעיןמיטב מודיעין
7. פייטינג ספיריט 1פייטינג ספיריט
ילדים ב (18)
1. מיטב ירושלים 1מיטב ירושלים
2. מכבי רפאל 1מכבי רפאל תל אביב
3. פייטינג ספיריט 1פייטינג ספיריט
3. עוצמה מרכז פ"ת 1עצמה מרכז פתח תקווה
5. אדם בספורט 1אדם בספורט
5. מיטב נתניה 2מיטב נתניה
7. אדם בספורטאדם בספורט
7. מיטב ירושלים 2מיטב ירושלים
קדטיות (7)
1. מיטב מודיעין מיטב מודיעין
2. מיטב ירושלים 1מיטב ירושלים
3. פייטניג ספיריטפייטינג ספיריט
3. מיטב בת יםמיטב בת ים
5. מיטב אילתמיטב אילת
5. אדם בספורטאדם בספורט
7. מכבי רפאל תל אביב מכבי רפאל תל אביב
קדטים (15)
1. עמותת פסגהעמותת פיסגה
2. מיטב ירושלים 1מיטב ירושלים
3. אדם בספורט 1אדם בספורט
3. מיטב נתניה 2מיטב נתניה
5. אדם בספורט 2אדם בספורט
5. ה.ל.ה.ב
7. מיטב נתניה 1מיטב נתניה
7. מיטב ירושלים 2מיטב ירושלים