אליפות ישראל לקבוצות 21.01.22 אילת

קטגוריות

דירוגים

ה.ל.ה.ב (7)
אדם בספורט (5)
אדם בספורט 1 (7)
אדם בספורט 2 (7)
איפון לקדום הג'ודו (7)
איפון לקידום הג'ודו (7)
ה.ל.ה.ב (7)
מיטב אשדוד מרכז (5)
מיטב ירושלים (5)
מיטב אשדוד מרכז (5)
מיטב בת ים (6)
מיטב ירושלים 1 (7)
מיטב ירושלים 2 (7)
מיטב רחובות (6)
מיטב תל אביב (7)
מכבי רפאל תל אביב 1 (7)
מכבי רפאל תל אביב 2 (7)
עמותת פיסגה (5)
עצמה כפר סבא (6)
עצמה כפר סבא (7)
עצמה פתח תקווה (7)
פייטינג ספיריט (5)
פייטינג ספיריט (7)
פייטינג ספיריט 1 (7)
פייטינג ספיריט 2 (7)
אדם בספורט (6)
אדם בספורט 1 (7)
אדם בספורט 2 (7)
אדם בספורט 1 (7)
אדם בספורט 2 (7)
אדם בספורט1 (7)
אדם בספורט2 (7)
איפון לקידום הג'ודו (5)
איפון לקידום הג'ודו (7)
איפון קידום הג'ודו (7)
אריה לבן (7)
ה.ל.ה.ב (7)
ה.ל.ה.ב 1 (7)
ה.ל.ה.ב 2 (7)
מיטב ירושלים 1 (7)
מיטב ירושלים 2 (7)
מיטב מודיעין (5)
מיטב תל אביב (7)
מיטב בת ים (7)
מיטב ירושלים 1 (7)
מיטב ירושלים 2 (7)
מיטב ירושלים א (5)
מיטב ירושלים ב (5)
מיטב ירושלים ג (5)
מיטב ירושלים1 (7)
מיטב ירושלים2 (7)
מיטב מודיעין (7)
מיטב מודיעין 1 (7)
מיטב נתניה 1 (7)
מיטב נתניה 2 (7)
מיטב רחובות (7)
מיטב תל אביב (7)
מיטב תל אביב 1 (7)
מכבי רפאל תל אביב (5)
מכבי רפאל תל אביב (7)
מכבי רפאל תל אביב (7)
מכבי רפאל תל אביב 1 (7)
מכבי רפאל תל אביב 2 (7)
עמותת פיסגה (7)
עצמה כפר סבא (7)
עצמה כפר סבא (7)
עצמה פתח תקווה (7)
פייטינג ספיריט (5)
פייטינג ספיריט 1 (7)
פייטינג ספיריט 2 (7)
בוגרות (4)
1. פייטינג ספיריטפייטינג ספיריט
2. מיטב ירושלים אמיטב ירושלים
3. מיטב ירושלים במיטב ירושלים
ילדות (9)
1. מיטב ירושלים1מיטב ירושלים
2. אדם בספורט1אדם בספורט
3. ה.ל.ה.ב 1ה.ל.ה.ב
3. מכבי רפאל תל אביבמכבי רפאל תל אביב
5. ה.ל.ה.ב 2ה.ל.ה.ב
5. מיטב מודיעין 1מיטב מודיעין
7. אדם בספורט2אדם בספורט
7. מיטב ירושלים2מיטב ירושלים
קדטיות (5)
1. מיטב מודיעיןמיטב מודיעין
2. מיטב ירושליםמיטב ירושלים
3. אדם בספורטאדם בספורט
4. עמותת פיסגהעמותת פיסגה
בוגרים (4)
1. מיטב בת יםמיטב בת ים
2. אדם בספורט אדם בספורט
3. עצמה כפר סבאעצמה כפר סבא
ילדים א (20)
1. עצמה פתח תקווהעצמה פתח תקווה
2. אדם בספורט 1אדם בספורט
3. עצמה כפר סבאעצמה כפר סבא
3. מכבי רפאל תל אביב 1מכבי רפאל תל אביב
5. מיטב ירושלים 1מיטב ירושלים
5. אריה לבןאריה לבן
7. איפון לקידום הג'ודו איפון לקידום הג'ודו בשרון
7. מיטב אשדוד מרכזמיטב אשדוד מרכז
ילדים ב' (14)
1. מיטב ירושלים 1מיטב ירושלים
2. איפון לקידום הג'ודואיפון לקידום הג'ודו בשרון
3. מיטב ירושלים 2מיטב ירושלים
3. אדם בספורט 1אדם בספורט
5. מכבי רפאל תל אביב 1מכבי רפאל תל אביב
5. עצמה פתח תקווהעצמה פתח תקווה
7. מיטב אשדוד מרכזמיטב אשדוד מרכז
7. פייטינג ספיריט 1פייטינג ספיריט
קדטים (11)
1. איפון לקדום הג'ודואיפון לקידום הג'ודו בשרון
2. אדם בספורט 1אדם בספורט
3. אדם בספורט 2אדם בספורט
3. עמותת פיסגהעמותת פיסגה
5. עצמה כפר סבאעצמה כפר סבא
5. מכבי רפאל תל אביבמכבי רפאל תל אביב
7. מיטב ירושלים 2מיטב ירושלים
7. מיטב ירושלים 1מיטב ירושלים