אליפות ישראל ילדות ב' + נערות 30.06.23

קטגוריות

סטטיסטיקה

קטגוריה:סה"כF10F09F08F07
מתחרים:18550673434
קרבות:25869945045
Ippon:23464804941
Waza-ari:2451414
Yuko:00000
Shido:00000
Golden score:2171112
זמן:1:251:191:311:081:41