קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
M08-66
#שםIW/SניקודIW/Sשםזמן
12עידו בן ליש00/20 - 1010/2נועם פרל3:50
17טל אשכנזי01/00 - 1010/1טל ברוזניצקי0:58
18עידו ישעיהו00/10 - 1010/0איתי ויטל0:33
20סאמי בן ציון10/010 - 000/0יוסף ימין0:08
21אורן צביה 10/110 - 000/3מקסים צרקבסקי3:37
22יאיר מילר10/110 - 000/0נועם פרל1:23
24ריאן נאתכו00/20 - 101/1עדן שור4:00
25טל ברוזניצקי10/010 - 000/0איתי ויטל0:20
26אסלאן נאפסו10/110 - 000/0סאמי בן ציון1:49
27אורן צביה 00/20 - 1010/2יאיר מילר2:44
28עמית קרופקין10/010 - 000/0עדן שור1:24
33טל אשכנזי10/110 - 000/2איתי ויטל2:48
35נועם פרל00/10 - 1010/0אורן צביה 2:14
37טל אשכנזי10/010 - 000/0סאמי בן ציון0:08
38אורן צביה 10/010 - 000/1עדן שור0:44
39טל ברוזניצקי00/30 - 1010/1אסלאן נאפסו4:53
40יאיר מילר00/10 - 1010/0עמית קרופקין0:43
41טל אשכנזי10/010 - 000/1יאיר מילר1:09
42אורן צביה 10/010 - 000/0טל ברוזניצקי0:25
43אסלאן נאפסו10/010 - 001/0עמית קרופקין3:57