קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות

סטטיסטיקה

קטגוריה:סה"כM08MF
מתחרים:39210421375
קרבות:504130272102
Ippon:47011825597
Waza-ari:3412175
Yuko:0000
Shido:0000
Golden score:4013216
זמן:1:572:131:521:47