קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
תבור רייך, מיטב נתניה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-46תבור רייך00/00 - 1011/0מיכאל אלדן0:26