קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
לביא רובינשטיין, איפון לקידום הגודו בשרון
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן