קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
מתניה מצא, האגודה לגודו ים
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-60דביר כהן00/10 - 1010/0מתניה מצא0:20
M-60ארד בר יוסף10/010 - 000/0מתניה מצא1:22