קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
נדב ניצן, איפון לקידום הגודו בשרון
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M08-60עידו זוילי11/110 - 000/1נדב ניצן1:34