קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
רומן דודרב, עמותת פיסגה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-43גילעד גולדמן10/110 - 000/1רומן דודרב2:40
M-43גיא אורן00/20 - 1010/0רומן דודרב3:12
M-43רומן דודרב00/00 - 1010/0לידור גרט0:44