קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
איליה בורוצינסקי, עצמה האתלט ראשלצ
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן