קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
אורי בר נתן, איפון לקידום הגודו בשרון
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M08-50אורי בר נתן01/11 - 000/1אריאל אהרון4:12
M08-50איתי וון טיין10/010 - 000/1אורי בר נתן3:45