קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
יאיר גרוסמן, מיטב נתניה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-81יאיר גרוסמן10/010 - 000/0אוריאל אלטיט0:05
M-81יאיר גרוסמן10/010 - 000/0טל דדוש0:36
M-81יאיר גרוסמן10/010 - 000/0לביא גן אל1:17
M-81אלכסנדר רוניס01/00 - 1011/1יאיר גרוסמן2:57