קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
דניאל פלדמן, מיטב מודיעין
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-60דניאל פלדמן00/00 - 1011/0ארד בר יוסף1:19