קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
יבגני חייט, מיטב נתניה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן