קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
דר ויכרט, מיטב תל אביב
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
F-52דר ויכרט00/00 - 1010/0עדי סוקולסקי0:48