קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
עידו בן ליש, יוניפייט חיפה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M08-66עידו בן ליש00/20 - 1010/2נועם פרל3:50