קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
חוה בן עזרא, מיטב מודיעין
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
F-63אנסטסיה דמצנקו00/00 - 1010/0חוה בן עזרא3:44
F-63פולינה פוחובה10/010 - 000/0חוה בן עזרא0:05
F-63חוה בן עזרא00/00 - 1010/0מישל ברט דזורייב0:56