קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
יאיר שלו, מכבי הרצליה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן