קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
עמית רביד, מיטב נתניה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M08-50רון מאור10/010 - 000/0 עמית רביד0:12
M08-50 עמית רביד00/00 - 1010/0יאיר שנבל0:07