קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
יואב פרדלסקי, עצמה כפר סבא
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-55יואב פרדלסקי00/00 - 1011/1יאיר בדש2:09