קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
מעיין קליגר, ה.ל.ה.ב
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
F-52ליאן ביבה10/010 - 000/0מעיין קליגר0:59
F-52הגר באר00/00 - 1010/0מעיין קליגר0:48
F-52מעיין קליגר00/00 - 1010/0נעמה בדש0:27