קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
אשד יעקובוביץ, מיטב מודיעין
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-73יאיר הנדלר00/00 - 1011/1אשד יעקובוביץ2:19
M-73אשד יעקובוביץ00/00 - 1010/0אלון בורקו1:47