קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
אורי בן, מיטב תל אביב
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-60אורי בן00/00 - 1010/0יהל אלפסי0:28