קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
ראם זילברשטיין, מיטב נתניה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-66יואב ליבליך00/00 - 1010/0ראם זילברשטיין0:53
M-66ליאור קוסייב00/00 - 1010/0ראם זילברשטיין0:12
M-66ראם זילברשטיין10/010 - 000/0אהרון רקלר0:48
M-66אופק דביר00/10 - 101/2ראם זילברשטיין5:26
M-66ראם זילברשטיין00/30 - 1010/0יצחק אשפיז3:43