קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
אופיר מונסונגו, מיטב מודיעין
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן