קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
אור אשכנזי, מיטב מודיעין
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-73טירן פאנטאלקין10/110 - 000/0אור אשכנזי1:54