קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
לירי נבו, עצמה מרכז פתח תקווה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
F-48לירי נבו00/10 - 1011/0נועה הדר1:54
F-48לירי נבו00/00 - 1010/0ליאל ברזילי0:57