קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
נבו אדלר, ה.ל.ה.ב
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן