קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
איתי פרץ, עצמה מרכז פתח תקווה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-73נועם חי10/010 - 000/0איתי פרץ3:22