קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
ארבל דויטש, איזי גודו הרצליה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
F-52ארבל דויטש00/00 - 1010/0מאיה קושניצקי0:37