קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
שירה שצקי, עמ.לק. הספורט אשכול
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן