קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
רום זוננשיין, עצמה כפר סבא
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-66עילי מלנסון11/110 - 001/3רום זוננשיין2:35