קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
אלון סלע, מיטב נתניה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-66רפאל לוין00/10 - 1010/0אלון סלע1:25
M-66נתנאל דרעי10/010 - 000/1אלון סלע1:18