קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
לירוי שניידרמן, מיטב ירושלים
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M08-73לירוי שניידרמן11/110 - 000/1נבו עמר3:05
M08-73לירוי שניידרמן10/010 - 000/2נועם אוחיון4:24
M08-73לירוי שניידרמן10/010 - 000/0איתי סימסולו2:34